به دیجیتال ارز خوش آمدید

Blog

عملکرد درخشان

با ظهور عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان دچار تحولات چشمگیری در این حوزه شده است. سازمان ها و شرکتها به منظور افزایش توانایی خود و بهبود عملکردهایشان ناگزیر به استفاده به روز، دانش و زیرساخت های سازمانی خود هستند.  بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات گسترده ای را در بخش های مختلف سازمان ها باعث شده است که در نهایت باعث اثربخشی سازمان می شود. اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف هایش را نشان می دهد.

به عبارت دیگر اندازه ای است که یک سازمان به اهدافش تحقق می بخشد.  پیشرفت ها و تحولات چشمگیر  در این زمینه باعث به وجود آمدن تغییراتی وسیع در جوامع و سازمان ها شده است. ﻳﻜﻲ از مهمترین مباحث ﭘﻴﺶ روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و شرکتها، مقوله نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن است. نوآوری به عنوان عامل حیاتی و موثر برای سازمان های امروزی ایفای نقش می کند تا بوسیله آن، سازمان ها به عملکرد بهتر و مزیت رقابتی دست یابند. فناوری اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای عصر کنونی است که کاربردها و مزایای منحصر بفردی برای عملکرد درخشان سازمان ها ایجاد نموده است.

No Comments
Post a comment

3 + 13 =